VL staat voor provinciale verkiezingen over provinciale thema’s Hoe provinciaal zijn provinciale statenverkiezingen nog? Het provinciebestuur doet er volgens de kiezer niet meer zo toe. Het animo om voor de provincies te stemmen is niet groot. Meer dan de helft van de kiezers blijft thuis. 2011 vormde hierop een uitzondering. Het minderheidskabinet Rutte-Verhagen, samengesteld uit de VVD en het CDA en gedoogd door de PVV, benadrukte toen dat een goede uitslag bij de statenverkiezingen essentieel was voor het voortbestaan van het kabinet. In 2015 lijkt deze situatie zich opnieuw af te tekenen. Het kabinet Rutte-Asscher, gesteund door de VVD en de PvdA, beschikt slechts over een kleine meerderheid in de Tweede Kamer, hobbelt van affaire naar affaire en ligt regelmatig overhoop met de Eerste Kamer. Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. De verkiezingen voor Provinciale Staten worden deze keer ongetwijfeld overschaduwd door het belang dat de landelijke politieke partijen hechten aan de politieke samenstelling van de Eerste Kamer. Volgens Volkspartij Limburg wordt het de hoogste tijd dat de provinciale verkiezingen weer over provinciale thema’s gaan.