VL staat voor vitaal platteland en actief natuurbeleid

Manifest

Eind 2011 tekenden rijk en provincies een akkoord waarin werd afgesproken het natuurbeleid te decentraliseren. Over de hoofdlijnen van dit beleid en de financiering werd in september 2013 een Natuurpact gesloten met rijk en maatschappelijke organisaties. Natuurbeleid is hiermee een regionale verantwoordelijkheid geworden. Limburgers vinden het beschermen en aanleggen van natuurgebieden belangrijk. De provincie zet zich als gebiedregisseur van het landelijke gebied in voor een versterking van de natuur, met oog voor een schoon milieu, waterkwaliteit, economie en toerisme. De aandacht hierbij gaat uit naar beheer en verbinden van natuurgebieden, instandhouden van bossen, beschermen van flora en fauna en investeren in duurzame landbouw.

Related Post