VL staat voor vernieuwend milieu- en energiebeleid

Manifest

Onze leefomgeving moet schoon en veilig zijn, met zuivere lucht, helder water, schone grond en duurzame energie. De provincie stimuleert verantwoord gebruik van de aarde zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte voor economische ontwikkeling. Provinciale milieuvergunningen en -subsidies sluiten aan op nationaal beleid en Europese richtlijnen en roepen geen extra hindernissen op.

De recente brand in de Steelhaven van Roermond maakt duidelijk dat asbesthoudende bouwmaterialen in de directe omgeving van woonkernen geïnventariseerd en verwijderd dienen te worden.

Related Post