VL staat voor regionale samenwerking, ook grensoverschrijdend

Manifest

De regio is in concurrentie met de landelijke overheid als het gaat om de effectiviteit van bestuur. De regio heeft meer lokale kennis, minder schotten en is hierdoor in staat flexibeler te werken en meer maatwerk te leveren.

Limburg heeft met haar buurregio’s een relatie die veel ouder is dan de relatie met Den Haag. In de huidige staatkundige structuur mag alleen het rijk zich met buitenlands beleid bezighouden. Maar het rijk geeft geen uitvoering aan de grensoverschrijdende thema’s (grondwaterproblematiek, sociale en fiscale aspecten van grensarbeid, benzineprijzen, tolheffing, criminaliteit, gezondheidszorg-Aken/Genk, zwembaden, brandweerzorg, onderwijs, afval- en reinigingsdienst). De provincie Limburg zou met de Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen een gezamenlijke grenslandtoets moeten ontwikkelen.

Related Projects