VL staat voor regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Manifest

Goede regionale bereikbaarheid van stedelijke netwerken en platteland, ook met het openbaar vervoer of de fiets, is volgens Volkspartij Limburg een belangrijke taak voor de provincie. 90% van onze dagelijkse reizen gaan over een afstand korter dan 40 kilometer.

Limburg begint al bij Eindhoven. De A2 moet door het rijk worden verbreed tot 2 x 3 rijstroken tussen Eindhoven en Weert. De A67 moet door het rijk vanaf Eindhoven tot aan de Duitse grens bij Venlo ook worden verbreed tot 2 x 3 rijstroken. De provincies Limburg en Noord-Brabant dienen in beide dossiers gezamenlijk op te trekken.

Ook de bereikbaarheid via het water en via de lucht is essentieel voor een sterke regionale economie. Zo vervangt één schip maar liefst 60 vrachtauto’s met containers!

Wanneer het Nederlandse deel van de IJzeren Rijn gereactiveerd moet worden, kiest Volkspartij Limburg voor het zgn. A67-tracé. Hierdoor worden de binnensteden van Weert en Roermond ontzien, het Nationaal Park De Meinweg gespaard en wordt de logistieke positie van Venlo (Trade Port-Noord) verder versterkt.

De plannen voor weg-, spoor- en busverbindingen dienen beter te worden afgestemd tussen rijk, provincie en gemeenten. Treinvervoer en regionaal openbaar vervoer dient goed op elkaar aan te sluiten. De provincie zorgt voor goed onderhoud van de provinciale wegen en organiseert als concessieverlener en -beheerder betrouwbaar en efficiënt openbaar vervoer.

Potentieel onveilige verkeerssituaties dienen pro-actief te worden aangepakt. Niet het aantal verkeersslachtoffers, maar een inschatting van de verkeersonveiligheid, dient hierbij leidend te zijn.

Related Post