VL staat voor kwaliteit van het openbaar bestuur, een gezonde financiële huishouding en nieuwe vormen van samenwerking

Manifest

Limburgers hebben recht op een provinciebestuur dat haar taken integer en zo goed en zo goedkoop mogelijk uitvoert. Niet meer en niet minder. De provincie dient zich te concentreren op haar kerntaken en gemeenten niet voor de voeten te lopen bij de uitoefening van hun taken. De provincie is vooral als verbindend en toezichthoudend bestuur bedoeld. Dat vraagt om bescheidenheid en een kleinere organisatie. Doelstellingen moeten in meetbare en dus afrekenbare termen worden geformuleerd. De financiële huishouding moet gezond blijven.

Aan de vormgeving van de bovenverdieping van het huis van Thorbecke wordt nog steeds gewerkt, maar deze heeft wel al een Europese bestemming gekregen. Het rijk heeft haar intrek genomen op de tussenverdieping. Volkspartij Limburg ziet de provincie niet langer als middenbestuur tussen rijk en 33 Limburgse gemeenten. Provincie en gemeenten wonen in feite samen op de begane grond. Dat besef moet nog groeien, maar vereist wel een andere samenwerking, tussen gemeenten en tussen gemeenten en provincie, gebaseerd op maatwerk, vertrouwen en behoud van de lokale democratie, zodat het voor de burger niet uitmaakt waar hij in Limburg woont.

Related Post