VL staat voor een stevige provinciale inbreng bij integraal veiligheidsbeleid

Manifest

Veiligheid wordt nog altijd door de burgers als een primaire levensbehoefte aangemerkt. Binnen het 21ste eeuwse veiligheidsbeleid vormt assemblage het kernbegrip. De klassieke tegenstellingen tussen privaat en publiek, repressief en preventief, strafrecht en privaat- of publiekrecht zijn gedateerd en ongeschikt om naar de huidige werkelijkheid te kijken. Een werkelijkheid waar alles wel een samenhang heeft en waarin telkens weer nieuwe verbanden worden gecreëerd. Op alle beleidsterreinen speelt wel een facet van veiligheid. Ook op de beleidsterreinen waarvoor de provincie verantwoordelijk is. De provincie moet volgens Volkspartij Limburg meer aandacht krijgen voor integraal veiligheidsbeleid en als ketenpartner gemeenten die bij het oppakken van hun regisseursrol achterblijven stimuleren en faciliteren.

Related Projects