VL staat voor een sterk sociaal beleid in de zorg- en welzijnssector

Manifest

View Project

Zijn de gemeenten in staat de drie decentralisaties, Jeugdzorg, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning, adequaat op te pakken? In het verleden bleken de rijksmiddelen ontoereikend en werd er door de provincie bijgepast. Weliswaar zijn de rijksmiddelen opnieuw taakstellend, maar de provincie mag niet lijdelijk toezien dat burgers hierdoor in de problemen komen. De provincie dient als medeoverheid het uitvoeringstraject nauwlettend te volgen en zo nodig de gemeenten hulp te bieden in deze transitietrajecten.

Innovatie en ondernemerschap in de zorg dienen te worden gestimuleerd.

Related Projects