VL staat voor culturele infrastructuur en monumentenzorg

Manifest

Een eigen culturele identiteit en eigen culturele voorzieningen maken Limburg in de ogen van Volkspartij Limburg tot een aantrekkelijke provincie om in te wonen, werken en recreëren. De provincie zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat de culturele infrastructuur voor alle Limburgers toegankelijk is en blijft. De culturele infrastructuur levert een bijdrage aan integratie: alle inwoners voelen zich Limburger.

De provincie schenkt ook aandacht aan behoud, ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed. Ze is daarnaast verantwoordelijk voor monumentenzorg en cultuureducatie voor jongeren en ondersteunt gemeenten bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie.

Related Post