Het is tijd voor nieuwe politiek …

De tijdsgeest verandert snel. Verkiezingen geven keer op keer aan dat de kiezers nauwelijks zijn geïnteresseerd in het provinciaal bestuur. De landelijke politieke partijen lijken dat niet te beseffen. Alsof we nog steeds als gezin in huis rond die ene radio zitten en via mr. G.B.J. Hiltermann zijn verbonden met de toestand in de wereld. Onze kinderen zien landelijke politieke partijen als afstandelijke, versteende monumenten uit de vorige eeuw. Terwijl we op elk moment van de dag informatie uit de hele wereld kunnen ontvangen, selecteren en tot ons nemen, blijven landelijke politieke partijen de blijde boodschap zenden en verzuimen zij hun manier van communiceren aan te passen. In hun verkiezingscampagnes benadrukken zij telkens dat er iets in de provincie moet gebeuren, maar slagen zij er niet in de kiezers uit te leggen wat en waarom. De kiezers voelen zich miskend en blijven vaak thuis.

… het is tijd voor de Volkspartij Limburg …

De Volkspartij Limburg vindt dat het anders moet. Een hedendaagse politieke partij is geen doel op zich meer, maar een middel. Te midden van een mondialiserende samenleving en culturele nivellering zijn kiezers op zoek naar nieuwe verbindingen. Vooral in hun lokale omgeving, maar ook vanuit het openbaar bestuur. Meer dan ooit is er behoefte aan politici die vanuit het gedachtegoed van lokale partijen vorm geven aan het provinciaal bestuur. De Volkspartij Limburg geeft Limburg een nieuwe ondernemende identiteit, van onderop, passend bij deze tijd. Zonder concessies te doen aan de landelijke politiek, overzichtelijk en beïnvloedbaar voor iedereen. De Volkspartij Limburg brengt nieuwe inzichten. Zij is lokaal betrokken, gemakkelijk benaderbaar en bedrijft politiek op inhoud, met passie en bevlogenheid, vanuit het juiste gevoel. De Volkspartij Limburg beseft dat de toekomst door het ongelooflijke tempo van de veranderingen zich niet langer laat vastleggen in landelijke verkiezingsprogramma’s overgoten met een provinciaal sausje. Zij zoekt voortdurend de verbinding met de kiezers, neemt zichtbaar deel aan de Limburgse samenleving en blijft zo altijd actueel en relevant. Limburg is een prachtige provincie, een provincie met karakter. Limburgers zijn “greuts” op hun provincie. Dat voel je als je in de provincie woont, werkt of studeert en recreëert. De Volkspartij Limburg brengt het provinciaal bestuur graag dichterbij. De Volkspartij Limburg brengt Limburg en de kiezers terug bij elkaar.

… 18 maart 2015, stem Volkspartij Limburg!