Giftenreglement Volkspartij Limburg

Artikel 1
Het bestuur van de Volkspartij Limburg (verder te noemen het bestuur) is bevoegd giften te accepteren die in overeenstemming zijn met de statutaire doelstelling van de vereniging.

Artikel 2
Wanneer het bestuur een gift weigert, wordt van deze weigering door haar schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan aan de gever en de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 3
Van alle geaccepteerde giften wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de gever(s), het bedrag of de waarde van de gift, de datum van de gift en, voor zoveel bekend, de reden van de gift worden vermeld.

Artikel 4
Alle geaccepteerde giften van in totaal € 4.500,00 of meer in enig kalenderjaar worden openbaar gemaakt via de internetsite van de Volkspartij Limburg, althans zodra deze online is.

Artikel 5
Indien een gever anoniem wenst te geven, kan het bestuur hiermee instemmen, voor zover hiermee geen strijd ontstaat met de statutaire doelstelling van de vereniging.

Artikel 6
Anonieme giften worden door het bestuur op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst. Hierbij wordt de reden vermeld waarom de door de gever gewenste anonimiteit is gerespecteerd.

Artikel 7
Dit Giftenreglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Volkspartij Limburg van 6 januari 2015 en treedt per direct in werking.